Bina und...

Tänzerin

...Mahmoud Reda ...Aziza ...Jillina ...Wendy Buonaventura
Bina und Mahmoud Reda Bina und Aziza Bina und Jillina Bina und Wendy
... Baytekin Serce ...Khen Hershkovitz ... Farida Fahmy ... Saad Ismail
Bina und Baytekin Bina und Khen Hershkovitz Bina und Farida Fahmy Bina und Saad Ismail
...Magdy El Leisy

...Dr. Mo Geddawi

...Sharon ...Hind (Morocco)
Bina und Magdy El Leisy Bina und Mo Geddawi Bina und Sharon Bina und Hind